HP_01.jpg

Spolu, hravě a zdravě

O projektu

Cílem projektu je představit dětem předškolního a školního věku, které navštěvují školy na území Městské části Prahy 3, rozmanitost různých kultur a zemí jejich spolužáků a spolužaček a napomáhat tak k integraci dětí cizinců do vzdělávacího systému pomocí divadelních představení, sportovního dopoledne a komentovaných vycházek.  

Projekt byl rozhodně přínosem a předčil naše očekávání především v pojetí a empatickém přístupu všech zúčastněných. Nejen pro děti, ale i pro nás učitelky byl projekt obohacující. S radostí se zapojíme do jakékoli spolupráce podobného projektu!

Mateřská škola  Resslova 10

Aktuality

Tento projekt je spolufinancován  EU  |  CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001448
Spolu, hravě a zdravě. Realizátorem projektu je My.Aktivity o.p.s.

Kontaktujte nás

Kontakt

Mgr. Markéta Vrbová

vrbova@myaktivity.cz   

+ 420 608 102 484 

fb - spoluhraveazdrave

© 2020 by spoluhraveazdrave.cz