top of page

O projektu

Spolu, hravě a zdravě je projekt podporující začleňování dětí s  odlišným mateřským jazykem předškolního a mladšího školního věku do mateřských a základních škol. Prostřednictvím tří aktivit Komentovaných procházek po Žižkově a okolí, Divadelního představení a Sportovního dopoledne pro mateřské školy, nabízí aktivity podporující vztah dětí k místu jejich bydliště. Propojuje rodiny dětí cizinců s  českými rodinami a starousedlíky žijícími na Praze 3 a blízkého okolí. Přibližuje multikulturní výchovu jako součást jednotlivých vzdělávacích oblastí RVP PV a nabízí náměty a návody na mnoho aktivit a her s  dětmi.

 

Všech pět    aktivit    jsou pro školy a školky nabízeny zdarma, protože projekt je podporován EU a hlavním městem Prahou.

Díky projektu naváže My.Aktivity, o.p.s.    spolupráci s  více než 26 školami
na území MČ Prahy 3,2  a 10

Naše cíle:

  • Podpořit  1280   dětí z MŠ a ZŠ

  • Podpořit 73 vyučujících z řad MŠ a ZŠ

  • Z realizovat 73 divadelních představení

  • Z realizovat 50 komentovaných vycházek

  • Z realizovat   50 sportovních multikulturních  dopolední

Buďme otevřenější a více spolu.

bottom of page