top of page

Sportování v MŠ Trhanák

Po divadle a procházce, už nám chybělo s tou školkou jen sportovní dopoledne. Vyšlo to druhý den po dni dětí a přesto, že na 1.června měla školka pro děti bohatý program, děti byly odpočaté a natěšené na sportování! Pro lektory Ivanku, Tomáše a Petru to byla výzva, protože se cvičilo s 3 třídami a tak se 3 hodiny nezastavili ...a jaké bylo teplo!:-)bottom of page